เส้นทาง/จุดส่งสินค้า
นำเข้าข้อมูลที่อยู่ (สูงสุด 20 จุด)
฿0
฿70
฿20
฿20
฿20
฿20
฿30
** หมายเหตุ : เส้นทางของการเดินรถขึ้นอยู่กับ Google Map ส่งผลให้ค่าบริการอาจมีเพิ่มหรือลดลงจากเดิม ณ ช่วงเวลาที่ใช้บริการ